Entreprenad.

Arbeten som utförs:

Grävmaskin exempelvis: byggnadsschakt för grund, dräneringar, tomtplanering, dikning.

Entreprenadklipp: Släntklippning, slyröjning m.m.

Gallringsskördare: Trädfällning, kvistning och kapning.